lunes, 18 de septiembre de 2017

CANVIS A LES PAU 2018

16.000 estudiants es van presentar al juny a Catalunya a l'examen de Filosofia de les PAU

Història de la Filosofia desapareix de la fase general de la selectivitat
Universitats decideix complir el 2018 amb el què disposa la LOMCE


UNPORTAL
Els estudiants que es presentin a la selectivitat el juny vinent ja no podran triar entre Història d'Espanya i Història de Filosofia (ambdues obligatòries a segon de Batxillerat) a la fase general de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), rebatejades com a Evaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) per la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).

La Secretaria d'Universitats ha decidit finalment complir amb el què disposa l'ordre del Ministeri d'Educació del 23 de desembre del 2016, que desenvolupa la LOMCE i fixa el disseny i les característiques que ha de tenir la nova selectivitat, i ha eliminat la Història de la Filosofia de la fase general de l'examen.


TRASLLAT A LA FASE ESPECÍFICA DE LES PAU
A partir de juny, l'assignatura passarà a formar part del ventall d'assignatures optatives que poden triar, a la fase específica de les PAU, els estudiants que volen cursar alguns dels graus de les branques d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques, o sigui, de l'oferta de matèries que escullen voluntàriament per apujar la nota d'accés que s'obté a partir del 40% de la qualificació de la fase general i del 60% de l'expedient de Batxillerat. La major part de les comunitats autònomes ja van aplicar aquesta modificació a la selectivitat d'enguany.

Més de 16.000 estudiants van triar Història de la Filosofia a les PAU de juny, mentre que els que van optar per l'alternativa, Història, no van arribar als 11.000. De les 20 matèries que es podien seleccionar a la fase específica, només quatre van reunir més de 5.000 estudiants, i cap va arribar, de lluny, als 10.000. Si, a més a més, tenim en compte que a molts dels estudis d'Arts i Humanitats es pot accedir amb un 5, cosa que fa innecessari presentar-se a la fase específica, es pot concloure sense por a equivocar-se que la xifra d'estudiants que s'examinaran d'Història de la Filosofia a partir d'ara caurà en picat.

De fet, Història de la Filosofia només ponderarà en un 30% de la vuitantena de graus de la branca d'Arts i Humanitats, en la immensa majoria dels quals amb un coeficient de 0,1. A Ciències Socials i Jurídiques, de les 160 titulacions que s'imparteixen, la matèria ponderarà en un 60% dels casos, també amb un 0,1 a la majoria de graus.

La determinació, que arriba una setmana abans de l'inici del curs, es va comunicar ahir mateix a les direccions dels centres. A l'escrit, la secretària del Consell Interuniversitari, Mercè Jou, dóna a entendre que es mantindrà la possibilitat, introduïda aquest any, que a la fase específica puguin ponderar addicionalment les matèries de modalitat de les què els estudiants s'examinin a la fase general (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de les Arts, que es poden escollir amb independència del tipus de Batxillerat cursat). D'aquesta manera, seguirà sent possible
examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica i disposar de quatre notes per ponderar (les tres de la fase específica més la de la fase general), tot i que només es tindran en compte les dues millors qualificacions un cop ponderades.

LA RESTA DE PONDERACIONS
Al comunicat també es fa referència als canvis introduïts en les ponderacions dels estudis d'Arquitectura. Fora d'aquesta disciplina i dels graus d'Arts i Humanitats i Ciències Socials que incorporen Història de Filosofia (a més de l'assignatura de Fonaments de les Arts, que també s'hi afegeix), les ponderacions de la selectivitat del 2018 no patiran canvis.