jueves, 17 de mayo de 2018

ARRIBA LA SELECTIVITAT SENSE HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA A LA FASE GENERAL

 
La quarta matèria de la que més estudiants de les PAU s'examinaven fins ara queda relegada a la fase específica
UNPORTAL
El segon dia de la pròxima selectivitat de juny, el dimecres 13, a les 9 del matí, s'ha programat l'examen d'Història (d'Espanya) de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) més concorregut, amb diferència, dels últims anys. És molt probable que els que s'hi presentin siguin més del doble dels que van fer-ho l'any passat, quan a la fase general de les proves encara era possible triar entre Història o Història de la Filosofia.

De moment, els organitzadors de les PAU estan intentant proveir-se del doble de professorat que havien necessitat fins ara per corregir els exercicis d'Història. La remodelació de l'estructura de la fase general de la selectivitat, per adaptar-la a la normativa dictada pel Ministeri d'Educació, ha canviat les regles del joc, i ha traslladat els continguts relacionats amb la Filosofia a la fase específica, on els aspirants a accedir a la universitat es poden examinar voluntàriament de tres matèries d'entre 25.

La matèria sacrificada ha entrat a formar part del ventall d'assignatures que poden proporcionar un o dos punts addicionals als estudiants que volen cursar determinats graus de les branques d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques. D'una banda, ha quedat limitada a la fase especifica, on l'elecció està molt més oberta, i d'altra, circumscrita a l'alumnat de dues de les quatre branques de coneixement.

Fins a aquest any, els que es presentaven a les PAU havien d'examinar-se, obligatòriament, de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura  i Anglès (o bé d'una altra llengua estrangera). A banda, havien d'optar entre Història i la seva alternativa, Història de la Filosofia. La major part dels estudiants triava, habitualment, aquesta última assignatura. El 2013, l'últim any del que hi ha informació publicada al web de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat, els que van preferir examinar-se de Filosofia van ser gairebé 14.000, molt per davant dels que van escollir la matèria alternativa: 11.400.
 
15.000 EXAMINATS
Hi va haver anys en què la diferència entre uns i altres va ser més gran. El 2011, per exemple, els que es van presentar a la prova d'Història de la Filosofia van ser més de 15.000, mentre que els que es van examinar d'Història no van arribar a 10.000. Pel que fa a la nota mitjana, des del 2009 la qualificació d'Història sempre ha estat més alta que la d'Història de la Filosofia. L'any passat, en el primer cas va ser d'un 6,67 i en l'altre d'un 6,22. La diferència més gran dels últims anys es va registrar el 2010: un 6,30 versus un 5,63. Tot i així, sempre hi ha hagut més alumnat disposat a examinar-se de Filosofia que no pas d'Història.

Aquest cop, per completar els exercicis de la fase obligatòria, com ja va succeir per primera vegada el juny del 2017, els estudiants encara s'hauran d'examinar d'una cinquena matèria, a triar entre Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials o Fonaments de les Arts.

Després vindrà la fase voluntària, a la qual es presenten els que volen obtenir un plus de nota. Es aquí on, per primera vegada, Història de la Filosofia haurà de competir per ser escollida al costat de matèries com Història de l'Art, Economia de l'Empresa o Geografia, per esmentar 3 de les 25 possibilitats existents.

EL CALENDARI
Les PAU de juny del 2018 s'iniciaran el dimarts 12 de juny i finalitzaran el dijous 14. Les proves d'aptitud complementàries per accedir als graus de Magisteri se celebraran el dissabte 16 de juny.

Els resultats de les dues proves està previst que es facin públics el 27 de juny.
Els estudiants que es van examinar l'any passat van ser els últims que van tenir la possibilitat de fer-ho d'Història de la la Filosofia a la fase general.  Foto: PERE TORDERA